اطلاعیه انتخاب واحد ترم 962

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند انتخاب واحد نیمسال 962 تا مورخه 1396/11/27  تمدید گردید.لذا خواهشمند است در موعد مقرر نسبت به اخذ دروس اقدام فرمائید.

در ضمن لیست دروس و برنامه هفتگی به تفکیک ورودی و رشته از طریق سایت دانشگاه به شرح  جدو

ل زیر قابل دسترسی می باشند.

دانشکده

کشاورزی و منابع طبیعی

فنی و مهندسی

اقتصاد و علوم انسانی

 

 

 

به  اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه کلاسهای تئوری از 21 بهمن ماه در دانشگاه تشکیل می گردد.

در ضمن زمان شروع کلاسهای دروس عملی به شرح زیر می باشد.

 

تاریخ شروع کلاسها

محل برگزاری

28 بهمن ماه

آزمایشگاههای داخل دانشگاه و سایتها

باشگاههای تربیت بدنی

5 اسفندماه

کارگاههای خارج از دانشگاه

.