آدرس محل برگزاری کلاسها

 

دانشکده فنی و مهندسی: کلاسها و آتلیه های 201 الی 225

آدرس: خیابان والفجر 2 جنب هتل ساحل

دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي : کلاسها ، آزمایشگاهها و سایتهای 111تا 125

آدرس :خيابان شهيددستغيب,جنب خيابان مديريت

دانشکده اقتصاد و علوم انسانی : کلاسهاي 321تا 324

آدرس :خيابان شهيددستغيب,جنب کوی اورژانس

باشگاهها :

شهید روغنی: خیابان کاشانی، خیابان ساحلی جنب بیمارستان طالقانی

نیر جوان: خیابان محراب روبروی حسینیه اعظم

کارگاهها:

كارگاه مكانيك خودرو: فلكه پليس راه مهاباد، ابتداي كمربندي خاتم الانبيا،كلينيك تخصصي راندمان موتور

هنرستان توحيد: خيابان استاد برزگر، جنب مدرسه شهيد صدوقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست  دروس ارائه شده از سایت دانشگاه و همچنین لینکهای زیر قابل دسترس می باشد.

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی            دانشکده فنی و مهندسی                   دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

 

 

خلاصه موارد مهم آيين نامه آموزشي که بايد دانشجويان در انتخاب واحد مدنظر داشته باشند.


-دانشجو در هر نيمسال تحصيلي بايد حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي را انتخاب نمايد.
-دانشجوياني كه در نيمسال گذشته مشروط شده باشند حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارند.
-دانشجويي كه در نيمسال تحصلي‌‌اش حداقل ميانگين 17 را كسب نمايد مي‌تواند در نيمسال بعدي حداكثر 24 واحد درسي را با نظر استاد راهنما و گروه آموزشي خود انتخاب نمايد.
-رعايت پيش نياز در هنگام انتخاب واحد الزامي است.
-دانشجو در هر نيمسال در مهلت تعيين شده حذف و اضافه مي‌تواند حداكثر 2 درس خود را حذف و براي 2 درس ديگر ثبت نام نمايد. مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر (بند 1) تجاوز ننمايد. (تغيير گروه نيز جزء درس حذف شده منظور مي‌گردد)
-در صورتي كه دانشجويان هر يك از موارد فوق را رعايت ننمايند آموزش دانشگاه مجاز به اصلاح انتخاب واحد بوده و دانشجو حق هيچگونه اعتراضي ندارد.