اساتید محترم:

 مهلت ثبت نمره دروس معرفی به استاد دو هفته پس از اخذ درس مربوطه بوده و در صورت عدم مراجعه دانشجو جهت امتحان درس، امکان ثبت نمره غیر فعال خواهد گردید.

 

حدیٍث روز: رسول خدا (صلّی ‌‌الله‌ عليه‌ وآله):

مُداراةُ النّاسِ نِصْفُ الإیمانِ، وَ الرِّفقُ بِهِم نِصْفُ العَیْشِ.

مدارا کردن با مردم نيمى از ایمان است و ملاطفت با آنان نيمى از زندگی.

اصول کافی، ج 2، ص 117