·        راهنمای ارزشیابی اساتید         

·        راهنمای ثبت درخواست دانشجویی

·         راهنمای انتخاب واحد             

·         راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه

·         راهنمای عضویت در سامانه پیامکی دانشگاه

·         راهنمای کامل ثبت نام  و تمدید در سامانه پیامکی دانشگاه

·           مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان دو ترم مشروطی

·          نحوه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان

·          معرفی به استاد

·          مراحل تسویه حساب فارغ التحصیلی

·         کارآموزی

·         راهنمای مراحل بازگشت به تحصیل

·         راهنمای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

·          راهنمای تکمیل پروژه

·         راهنمای تعیین اساتید راهنمای دانشجویان ارشد

·         راهنمای انصراف از تحصیل

·         راهنمای اخذ مجوز تمدید سنوات ارشد

·         راهنمای اخذ مجوز بازدید علمی

·         راهنمای اخذ درس بدون رعایت پیش نیاز

·         تمدید سنوات

·         حذف ترم 

·         تغییر رمز عبور

·         تطبیق واحد فارغ التحصیلان