·         مراحل انجام انتخاب واحد توسط دانشجویان

·         راهنمای دسترسی والدین به سیستم سما وب

·         مراحل دریافت کارت ورود به جلسه

·         مراحل انجام ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

·         راهنمای کامل ثبت نام  و تمدید در سامانه پیامکی دانشگاه

·         مزایای سامانه پیامکی برای دانشگاه و دانشجویان

·        راهنمای آموزشی ورود به سیستم آموزشی سما با گوشی

·        راهنمای پرداخت شهریه آنلاین

·        راهنمای اتوماسون تغذیه(افزایش اعتبار)

 

آئین نامه ها و شیوه نامه های آموزشی

 

کارشناسی ارشد

کاردانی و کارشناسی( پیوسته و ناپیوسته)

عمومی

آیین نامه های دانشجویی