دانشجويان گرامي ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به اطلاع می رساند


برای اطلاع آنی از اعلام نمرات موقت، نتایج اعتراضها و خیلی از موارد مهم آموزشی می توانید در سیستم پیامکی دانشگاه عضو گردیده و از مراجعات مکرر به اینترنت و اتلاف وقت و هزینه به راحتی جلوگیری نمائید.