آيا مي دانيد از ترم 971 دانشگاه تخفيف 20% شهريه ثابت ترم اول و 10% شهريه ثابت براي دانشجوياني که از مقطع کارداني آفاق بلافاصله در مقطع کارشناسي پذيرفته مي شوند اعمال مي کند.


برای اطلاع آنی از اعلام نمرات موقت، نتایج اعتراضها و خیلی از موارد مهم آموزشی می توانید در سیستم پیامکی دانشگاه عضو گردیده و از مراجعات مکرر به اینترنت و اتلاف وقت و هزینه به راحتی جلوگیری نمائید.