دانشجويان گرامي اميدواريم با کسب موفقيت، اين ترم را به اتمام رسانيد.

با توجه به فعال شدن انتخاب واحد ترم 962 لطفا جهت بهره مندی از حداکثر آزادی عمل در انتخاب ، سریعا نسبت به انتخاب واحد  اقدام فرمائید..


برای اطلاع آنی از اعلام نمرات موقت، نتایج اعتراضها و خیلی از موارد مهم آموزشی می توانید در سیستم پیامکی دانشگاه عضو گردیده و از مراجعات مکرر به اینترنت و اتلاف وقت و هزینه به راحتی جلوگیری نمائید.